Dr. Hellvik har permisjon 2 år og 3 mnd fra og med Mai 2017

i forbindelse med fullføring av spesialist utdannelse i Allmennmedisin.

Ny vikar fra 03.09.18: Dr. Singh skal være hos oss fram tom Juni 2019.