Dr. Mellingen har fått ny vikar fra 10.08.2020, Lege Fadi El Hage som blir hos oss tom 18.09.2020.

Deretter kommer Lege Tora Heggvik som blir hos oss i 6 måneder.