Dr. Garstad forlenger permisjonen sin til over påske, han er tilbake på kontoret Tirsdag 6. April. 

Vikar Andreas Wold fortsetter som vikar i denne pasientlisten i permisjonstiden.