Dr. Garstad er i permisjon ut Mai 2021.

Lege Andreas Wold fortsetter som vikar i denne pasientlisten i permisjonstiden.