https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksine-mot-korona

 

Tidspunkt for oppstart av nye prioriterte grupper avhenger av hvor mange vaksiner Bergen mottar. 

Du vil bli kontaktet av kommunen eller fastlegen når det er din tur til å få vaksine.