Dr. Heggvik som per dags dato er vikar hos oss, overtar hjemmel til tidligere fastlege Mellingen.