Dr. Heggvik som per dags dato er vikar hos oss, overtar hjemmel til tidligere fastlege Mellingen. 

Dr. Heggvik har svangerskapspermisjon fra 18/5 og ut påsken 2022.

Dr. Wold (som har vært vikar hos oss tidligere) vil vikariere for henne i denne perioden.